Categories
บทความ

ทิศหัวนอน โชคลาภ

  ทิศหัวนอน โชคลาภ                    โบราณกล่าวไว้ว่า อย่าคบค้นไม่มีหัวนอนปลายเท้า นั้นคือเป็นการเปรียบเปรยถึงบุคคลแปลกหนี่เราไม่รู้จักพื้นเพดั้งเดิมว่าเป็นคนเช่นไร คบค้าสมาคมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังบุคคลแปลกหน้าในการร่วมงานทำงานกิจกรรมต่างๆ คนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับ “การนอน” หากหันหัวไปทิศที่ไม่เป็นมงคลจะนำพาความหายนะมาให้ แต่ถ้าหันหัวนอนไปในทิศที่เป็นมงคลจะนำพาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต นั้นหมายถึง ทิศตะวันออก ทิศเหนือ สองทิศนี้ที่ดีเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงในการเล่น Superslot ที่ดี และทิศที่เราควรหันหัวนอน ช่วยเรียกโชคลากภมาให้ ได้แก่ ทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศที่ดวงตะวันขึ้น เปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ที่ดี ดั่งเช่นดวงตะวันที่ขึ้นในยามเช้าและเจิดจ้าสง่างาม นอกจากนี้ทิศเหนือก็เป็นทิศแห่งมงคลด้วยเช่นกัน การนอนหัวหัวไปในทางทิศเหนือเปรียบเสมือนว่าผู้นอนจะมีความเหนือกว่า โดดเด่น ไม่เป็นรอง โชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ส่วนทิศใต้เชื่อกันว่าเป็นทิศที่พระพุทธเจ้าหันพระเศียรไปแล้วหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกก่อนดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งชาวพุทธเชื่อว่าเป็นทิศแห่งมงคลเช่นกัน กับประตูห้องเด็ดขาด เพราะเชื่อกันว่าประตูจะดูดพลังวิญญาณ ดูดโชคลาภออกไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่อยู่ในความเชื่อ   และสำหรับคนมีคู่นั้นอาจจะมีการปรับตำแหน่งนอนให้ตรงความเชื่อล้านนาว่า ผู้หญิงควรนอนด้านซ้าย ผู้ชายควรนอนด้านขวา ตาม ทิศเหนือ ตะวันออก และใต้ เพราะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักโบราณ เป็นมงคลเรียกโชคลาภมากให้และการห้ามเด็ดขาดนั้นคือการห้ามนอนในทิศที่เป็นอัปมงคลห้ามเด็ดขาด […]